Fantasy

Boku igai Zennin Tenseisha ka yo!?

4.2
ตอนที่ 23.1 6 มิถุนายน 2024
ตอนที่ 22.2 26 พฤษภาคม 2024

Bonkotsu Shinpei No Monster Life

4.1
ตอนที่ 2.3 9 มกราคม 2024
ตอนที่ 2.2 9 มกราคม 2024